Magnetický Sever, Východ / Nord magnétique, Est - Scott#4


Invitation - Pozvánka

Pavilon Anthropos – photographies / fotografie

Photoreportage / Fotoreportáž - M.D.

Documents préparatoires / Přípravné dokumenty

Articles / Články - M Revue

Feuille de salle / Průvodce výstavním sálem

Symposium – 9.1.19

Photographies © Sofi Hémon

TAM TMA O čase QWA – 9 oken, 9 venkovních modulů, stěna budovy Anthroposu

TAM TMA O čase QWA – 9 fenêtres, 9 modules extérieurs, mur du batîment d'Anthropos


TAM TMA O čase QWA

« TO, CO JE JAKO KÁMEN V POZADÍ NEBO V OČEKÁVÁNÍ » *

« CE QUI COMME LA PIERRE EST EN RETRAIT OU EN ATTENTE » *


« TO, CO JE JAKO KÁMEN V POZADÍ NEBO V OČEKÁVÁNÍ » * uzavřený prostor (vně / uvnitř) S.H.

« CE QUI COMME LA PIERRE EST EN RETRAIT OU EN ATTENTE » * espace fermé (dehors / dedans) S.H.


EVŽENU ŠTEFLÍČKOVI POUR EVŽEN ŠTEFLÍČEK I.M.

9 černých skladovacích kartonových krabic

MÉMU BRATRU (-KOJOTU) >> < PŘEŽÍT > À MON FRÈRE (-COYOTE) >> < SURVIVRE >

9 entit břízy (část 1) (část 2) 9 entités de bouleau


SOB & SOB (stoly a vitríny) QWA

TAM TMA O čase QWA - tmavý prostor, 9 vnitřních horizontálních ploch, 9 venkovních modulů, zvukové stereofonní produkce, I.M. Prostor 1080x940x350 cm

TAM TMA O čase QWA - pénombre, 9 plans horizontaux de longueurs variables, 9 volumes verticaux externes, diffusion sonore stéréophonique I.M.


V TUTO CHVÍLI JE SVĚTLO VYZAŘUJÍCÍ Z PREHISTORIE UNIVERZÁLNÍM JASEM ČASU I.M.

« FORMA MÁ SVŮJ VLASTNÍ PŘÍBĚH » * - 8 vitrín, asambláže, objekty, různé doplňky S.H.. 4 dřevěné osvětlené stoly, krabice, dřevo, valounky, břidlice, kresby I.M. S.H.

« LA FORME A SON PROPRE RÉCIT » * 8 vitrines, assemblages, objets, apports divers S.H. 4 tables en bois, lumières, boîtes, bois, galets, schistes I.M. S.H.

« a pak jílu » « et puis l'argile » argiles S.H.


DIVOKÝM LABUTÍM Z MALTY S.H. - jíl, sklo, bambus, labutí peří

AUX CYGNES SAUVAGES DE MALTA S.H. - argile, verre, bamboux, plumes de cygnes

GXK I.M. - kostým Gizon Xuria, vitrína, bronzová maska, různá křídla, fotografie, tisky

GXK I.M. - costume de Gizon Xuria, vitrine, masque en bronze, divers ailes, photographies, impressions
SÁL STÁLÉ EXPOZICE – 1. podlaží

SALLE D'EXPOSITION PER MANENTE – niveau 1


QUAESTIO - 3 černé vitríny + 8 krabic z instalace QUANTA (Scott#3) QWA

QUAESTIO - 3 vitrines noires + 8 caisses issues de l'instalation QUANTA (Scott#3) QWASÁL STÁLÉ EXPOZICE – 2. podlaží

SALLE D'EXPOSITION PER MANENTE – niveau 2


« UKLÁDÁNÍ JAKO AKCE » * Instalace S.H. + QWA« UKLÁDÁNÍ JAKO AKCE » * Instalace S.H. + QWA - jádra a odpad z výroby štípaných kamenných nástrojů, sláma, dřevo, 27 úložných dřevěných krabic (MZM), 2 vitríny, černé sklo, kov na soklu z natřeného dřeva, mamutí čéška, část lebky (osteologická sbírka MZM).
SÁL STÁLÉ EXPOZICE – 3. podlaží

SALLE D'EXPOSITION PER MANENTE – niveau 34 otevřené « krabice », vodovzdorná překližka, černé sklo I.M.

4 « boîtes » ouvertes, contreplaqué filmé, verre noir I.M.

PŘEDOBRAZENÍ # LOVIT-ZEMŘÍT I.M. - 9 březových trámů, 8 březových trámům popruhy, kovové podnože

PRÉ-FIGURATIONS # CHASSER-MOURIR I.M. - 9 poutres de bouleau + 8 poutres de bouleau, sangles, pieds métalliques

PULSAR I.M. - 3 černé útvary na platformě z černého dřeva. 3 volumes sur plateau noir


VÝBAVA // VÝCHOD – instalace in situ QWA - 340 balíků z půdy MZM, dřevo, karton, prach, provázky

VÝBAVA // VÝCHOD – installation in situ QWA - 340 emballages du grenier MZM, bois, carton, poussière, ficelles


SKRÝŠE QWA – instalace - krabice Meopta z půdy MZM, 2 vitríny, ptačí kosti (srovnávací osteologická sbírka MZM)

SKRÝŠE QWA – installation - boîtes Meopta du grenier MZM, 2 vitrines, ossements d'oiseaux (collection de référence ostéologique MZM)


TVÁŘ, PŘEDSTAVA LIDOJEDSKÉ PODOBY S.H. - vitríny, jíl, kost

VISAGE, UNE IDÉE DE FORME CANIBALE S.H. - vitrines, argile, os


* Jean-Christophe BAILLY

** MONCHOACHI